• Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp về quy định pháp luật về thủ tục xin giấy
  • Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp các điều kiện và thông tin cần đáp ứng để làm thủ tục đăng ký
  • Tư vấn và hỗ trợ hướng dẫn làm hồ sơ và các trình tự từng bước xin giấy phép con
  • Chủ động soạn thảo những văn bản liên quan hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký
  • Làm đại diện ủy quyền thay mặt khách hàng doanh nghiệp nộp hồ sơ tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau khi nhận được sự ủy quyền của khách hàng doanh nghiệp chúng tôi có nhiệm vụ theo dõi kết quả đăng ký tại cơ quan chức năng và nhận kết quả rồi bàn giao lại cho khách hàng.

Trên đây là những quy trình thủ tục làm giấy tờ tại công ty luật Thái An để trình lên cơ quan có thẩm quyền để làm giấy phép con cho khách hàng